Srpsko društvo za puteve "Via-Vita"

Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2493 134

Email: sdp@via-vita.rs

 

*

organizator međunarodnog kongresa
"Srpski kongres o putevima"
http://www.kongresoputevima.rs

 

organizator naučno-stručnog skupa
"Put i životna sredina"
http://www.putizivotnasredina.rs

 

izdavač stručnog časopisa
"Put i saobraćaj"
https://www.putisaobracaj.rs